Skip to main content

Historia

Wówczas dzial techniczny, interpretacji oraz administracja firmy znalazly tymczasowo swoja siedzibe w wynajetym lokalu przy Fürstenwalder Straße oraz w pomieszczeniach klubu strzeleckiego przy Straße der Jugend.

W ten sposób powstalo przedsiebiorstwo VEB Bohrlochmessung Gommern, w którego sklad wchodzily bazy geofizyki wiertniczej w miejscowosciach Gommern, Gotha, Greifswald, Lipsk i Storkow. Pózniej zaklady w Gommern i Lipsku zostaly polaczone.
Równolegle do rozwoju wlasnych metod badawczych rozpoczelo sie powolne przejscie od radzieckich do wegierskich technik pomiarowych. W tym czasie glównym celem geofizyki otworowej staly sie odwierty poszukiwawcze ropy naftowej i gazu ziemnego. 

1963 - 1964
Przy ówczesnej Straße der Jugend (obecnie Schützenstraße 33) w Storkow nastapilo uzbrojenie terenu przedsiebiorstwa i wzniesienie budynku, który do dzis sluzy jako glówna siedziba firmy.

31.03.1966
Tymczasowa fuzja zakladu geofizyki wiertniczej VEB Bohrlochmessungen z przedsiebiorstwem cementacyjnym VEB Bohrlochzementierung i utworzenie VEB Bohrlochmessung und- Zementierung (VEB BMZ).

Dzialalnosc poszczególnych oddzialów zostala podzielona w nastepujacy sposób:

  • Gommern: gaz ziemny w rejonie Starej Marchii (niem.: Altmark)
  • Gotha: ropa naftowa - Turyngia
  • Greifswald: ropa naftowa - Basen Pólnocnoniemiecki
  • Lipsk: wegiel brunatny
  • Storkow: ropa naftowa i gaz ziemny - Luzyce (niem.: Lausitz)


W latach 70. ubieglego wieku, w trakcie redystrybucji obszarow dzialan, rozpoczelo sie w Storkow dostosowywanie technik pomiarowych do plytkich odwiertów.
Wówczas polozono nacisk na eksploracje wegla brunatnego, wody, surowców budowlanych (gliny, wapienia, piasku i zwiru), aluminium oraz miedzi.

Pod koniec lat 70. przejscie z analogowego na cyfrowy zapis danych stanowilo decydujacy krok w celu zwiekszenia efektywnosci pomiarów oraz jakosci rejestrowanych danych.


Od konca lat siedemdziesiatych, przy wiodacym wspóludziale pracowników oddzialu w Storkow, zakres i obszar dzialan zostal rozszerzony o kilka zagranicznych przedsiewziec:

  • 1978-79: Przygotowanie dzialan w celu rozpoznania zloz ropy naftowej w Iraku
  • 1980-85: Rozpoznanie zloz wegla kamiennego w Mozambiku
  • 1986: Poszukiwanie zloz soli potasowych w Chinach
  • 1985-89 Poszukiwanie zloz ropy naftowej w pólnocno-wschodniej czesci Morza Baltyckiego


Koniec lat 70. zaowocowal strukturalna i personalna rozbudowa oddzialu w Storkow, która zakonczyla sie powstaniem nowego przedsiebiorstwa Geophysikalischer Gerätebau Storkow.

01.01.1984
Po 19 latach przerwy zaklad geofizyki wiertniczej ponownie stal sie samodzielnym przedsiebiorstwem wchodzacym w sklad VEB Kombinat w Lipsku.

 

Koniec 1989
Po upadku NRD przedsiebiorstwo VEB Bohrlochmessung zostalo przejete przez Urzad Powierniczy.

 

01.01.1990
VEB Bohrlochmessung zostalo przeksztalcone w spólke Gesellschaft für bohrlochgeophysikalische und geoökologische Messungen mbH z siedziba w Gommern oraz bazami geofizyki wiertniczej w miejscowosciach Gotha, Lipsk i Storkow. Utworzone zostaly dwa nowe biura w Moguncji i Grimmen.
W tym czasie nastapilo przejscie na aparature pomiarowa firmy Geocom.

To rozpoczelo wiele dzialan restrukturyzacyjnych, rozruch i powtórna likwidacje poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W latach 90. zakres dzialalnosci geofizyki wiertniczej zostal rozszerzony. Coraz czesciej pomiary przeprowadzano w celu kontroli stanu technicznego otworów zarurowanych i studni. Opracowywanie ekspertyz srodowiskowych takze przezywalo w tym czasie swój punkt kulminacyjny. Wzmozonym zainteresowaniem cieszyly sie równiez zlozone zadania z zakresu nauk geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich.

Zakres dzialalnosci nowej spólki jest mocno zróznicowany. Waha sie od badan z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych w otworach zarurowanych i niezarurowanych (o srednicy od 50 - 2000 mm), po dokumentacje, analizy, interpretacje wyników i przygotowywanie orzeczen geofizycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta i z uwzglednieniem jego wiedzy technicznej.
Prace skoncentrowane sa na rozwiazywaniu zadan z zakresu geologii, hydrogeologii, ochrony srodowiska, gospodarki wodnej, surowcowej oraz budowlanej.